Filtrering

Moderna hydraulsystem ställer höga krav på oljans renlighet. Drift- och operationscykler blir längre och stillestånden kortare.

Miljö- och ekonomiska aspekter påverkar besluten för periodiskt eller konditionsbaserat underhåll för mobila- och industriella applikationer. Med en väl anpassad filtrationslösning kan oljans livslängd mångdubblas. Vi har komponenter för tryck- retur och djupfiltrering med filtration av partiklar ned till 3 my, samt avlägsning av fritt och bundet vatten.

 

  • Tryckfilter
  • Returfilter
  • Spin-on filter
  • Off-line filter
  • Insatser
  • Andningsfilter