Mätinstrument

För att säkerställa funktion och driftsäkerhet och undvika oplanerade produktionsstopp är förebyggande underhåll en självklarhet. Att välja mellan ett konditionsbaserat eller periodiskt underhåll är däremot inte lika enkelt. Att analysera hydrauloljan den och dess tillstånd är en viktig del i bedömningen av systemets kondition. Kontaminerad olja ansvarar för upp till 80% hydraulsystemens haverier. Ett effektivt och strukturerat arbete med analyser och In line-mätningar av oljan i systemet hjälper dig att bedriva konditionsbaserat underhåll och identifiera och åtgärda problem innan de stör er produktion.

 

  • In-line mätinstrument
  • Off-line mätinstrument
  • Givare & Sensorer
  • Mätuttag
  • Laboratorieanalyser
  • Stopptidsmätning

 

Kataloger