Specma Mobile Service

Det är inte alltid det räcker med att du finner en Specma återförsäljare i din närhet när servicebehovet uppstår, utan ibland krävs även reparationer på plats hos dig – i skogen, på vägen eller i dina lokaler.

För denna typ av behov erbjuder vi Mobile Service, reparation av hydraulsystem i fält. Alla våra återförsäljare med möjlighet till fältservice bär markeringen Mobile Service. Vissa av våra återförsäljare erbjuder även jour. För att komma i kontakt med närmsta Mobile Service ringer du helt enkelt 070–527 500, dygnet runt.