Specma Partner

Maskinoperatörer som drabbas av skador och läckage på sin hydrauliska utrustning blir som regel stillastående. När du vänder dig till en Specma Partner kan du räkna med att få snabb och professionell service av ditt hydraulsystem.

En Specma Partner har;

  • Gått utbildning i säker produktion av Högtrycksslang ”Safe Hydraulics”
  • Av Specma godkänd produktionsutrustning för högtrycksslang
  • Tillgång till Specmas kompletta sortiment av hydraulik- och ledningskomponenter