Specma Service Center

Ett Specma Service Center besitter stor kunskap och erfarenhet av att felsöka och reparera hydrauliska system. I butiken hos ett Specma Service Center hittar du utöver hydraul- och ledningskomponenter även produkter från övriga produktgrupper såsom industrislang, pneumatik, centralsmörjning och verkstadsutrustning.

Ett Specma Service Center har;

  • Gått utbildning i säker produktion av Högtrycksslang ”Safe Hydraulics”
  • Av Specma godkänd produktionsutrustning för högtrycksslang
  • Tillgång till Specmas kompletta sortiment
  • Kunskap i felsökning och reparation av hydraulik
  • Hydraulisk yrkesbutik med Specmas kompletta sortiment