Specma Technology Center

Ett Specma Technology Center är en etablerad industriservice-aktör inom sin region. Ett Technology Center har en djupare förståelse för hydraulik, erbjuder teknisk rådgivning och konsultation samt designar, konstruerar och tillverkar hydraulaggregat på beställning från sina kunder. Ett Technology Center kan även installera och driftsätta hydrauliska system, samt utföra MRO-tjänster, fältservice och annan industriservice, exempelvis oljeanalyser och filterbyten. Ett Technology Center är certifierat enligt ISO 9001 & 14001, alternativt arbetar systematiskt med ständiga förbättringar gällande miljö- och kvalitetsfrågor.

Ett Specma Technology Center har;

  • Gått utbildning i säker produktion av Högtrycksslang ”Safe Hydraulics”
  • Av Specma godkänd produktionsutrustning för högtrycksslang
  • Tillgång till Specmas kompletta sortiment
  • Kunskap i felsökning och reparation av hydraulik
  • Hydraulisk yrkesbutik med Specmas kompletta sortiment
  • Verkstad för produktion av hydraulaggregat samt reparation av hydrauliska komponenter
  • Möjlighet att erbjuda hydraulisk konsultation och konstruktion
  • En organisation för att utföra MRO-tjänster